- 40%

Bộ bóng trang trí tiệc Hawaii combo balloons alha01

399,000₫ 665,000₫
- 40%
Tiêu đề:
 • Hotline: 0777 590 600
 • Email: quyen@partyinc.co
 • Facebook: Party Inc Party Vui
 • Địa chỉ 385 Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Thiết kế theo mẫu
 • Giao hàng tận nơi
 • Chính sách giá sỉ
 • Tư vấn nhiệt tình

Zalo+hotline/ whatsapp: 0777 590 600 

BỘ BÓNG TRANG TRÍ TIỆC HAWAII - ALOHA
ENGLISH BELOW


Mỗi bộ có các gói từ căn bản tới nâng cao. Đọc kỹ để lựa chọn đúng bộ bạn cần nhé

LỰA CHỌN 1: GÓI CƠ BẢN
Combo có giá: 665k
Nay chỉ còn: 399K

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh lá: 20/ Bóng cao su xanh lá nhí: 20
- Bóng hồng pastel: 20/ Bóng hồng pastel nhí: 20
- Bóng đỏ pastel: 20
- Bóng cam thường: 20/ Bóng cam thường nhí: 20
- Bóng tím thường: 10/ Bóng tím nhí: 20
- Bóng vàng: 10/ Bóng vàng nhí: 20
- Bóng trái thơm nhỏ 38cm: 1
- Bóng hạc nhỏ 38cm: 1
- Bóng cây xanh nhỏ 38cm: 1
- Dây cờ Aloha: 1 bộ (Bộ như hình đã hết hàng, sẽ thay bằng bộ khác tương tự)
- Lá mềm xanh: 6 lá
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1/ Băng keo trong: 1
Số bóng đủ kết 5-6m bóng như hình


LỰA CHỌN 2: BAO GỒM LỰA CHỌN 1 KÈM ỐNG BƠM
Combo có giá: 710K
Nay chỉ còn: 429K

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh lá: 20/ Bóng cao su xanh lá nhí: 20
- Bóng hồng pastel: 20/ Bóng hồng pastel nhí: 20
- Bóng đỏ pastel: 20
- Bóng cam thường: 20/ Bóng cam thường nhí: 20
- Bóng tím thường: 10/ Bóng tím nhí: 20
- Bóng vàng: 10/ Bóng vàng nhí: 20
- Bóng trái thơm nhỏ 38cm: 1
- Bóng hạc nhỏ 38cm: 1
- Bóng cây xanh nhỏ 38cm: 1
- Dây cờ Aloha: 1 bộ (Bộ như hình đã hết hàng, sẽ thay bằng bộ khác tương tự)
- Lá mềm xanh: 6 lá
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1/ Băng keo trong: 1
Số bóng đủ kết 5-6m bóng như hình
- Ống bơm: 1

LỰA CHỌN 3: THÊM BÓNG KHỔNG LỒ VÀ BÓNG HÌNH UP LÊN SIZE TO Y HÌNH VÀ TUA RUA
Combo có giá: 968k
Nay chỉ còn: 580k

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh lá: 20/ Bóng cao su xanh lá nhí: 20
- Bóng hồng pastel: 20/ Bóng hồng pastel nhí: 20
- Bóng đỏ pastel: 20
- Bóng cam thường: 20/ Bóng cam thường nhí: 20
- Bóng tím thường: 10/ Bóng tím nhí: 20
- Bóng vàng: 10/ Bóng vàng nhí: 20
- Bóng trái thơm to 60cm: 1
- Bóng hạc to 68cm: 1
- Bóng cây xanh to 68cm: 1
- Dây cờ Aloha: 1 bộ (Bộ như hình đã hết hàng, sẽ thay bằng bộ khác tương tự)
- Lá mềm xanh: 6 lá
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1/ Băng keo trong: 1
- Bóng khổng lồ xanh lá: 1/ Bóng khổng lồ 60cm đỏ: 1
- Tua rua: 12 miếng (4 hồng đậm, 4 xanh lá, 4 vàng)
Số bóng đủ kết 5-6m bóng như hình

LỰA CHỌN 4: BAO GỒM LỰA CHỌN 3 KÈM ỐNG BƠM

Combo có giá: 1.013.000
Nay chỉ còn: 610k

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh lá: 20/ Bóng cao su xanh lá nhí: 20
- Bóng hồng pastel: 20/ Bóng hồng pastel nhí: 20
- Bóng đỏ pastel: 20
- Bóng cam thường: 20/ Bóng cam thường nhí: 20
- Bóng tím thường: 10/ Bóng tím nhí: 20
- Bóng vàng: 10/ Bóng vàng nhí: 20
- Bóng trái thơm to 60cm: 1
- Bóng hạc to 68cm: 1
- Bóng cây xanh to 68cm: 1
- Dây cờ Aloha: 1 bộ (Bộ như hình đã hết hàng, sẽ thay bằng bộ khác tương tự)
- Lá mềm xanh: 6 lá
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1/ Băng keo trong: 1
- Bóng khổng lồ xanh lá: 1/ Bóng khổng lồ 60cm đỏ: 1
- Tua rua: 12 miếng (4 hồng đậm, 4 xanh lá, 4 vàng)
Số bóng đủ kết 5-6m bóng như hình
- Ống bơm: 1
 

LỰA CHỌN 5: BAO GỒM LỰA CHỌN 4 KÈM MÀN KIM TUYẾN LẤP LÁNH

Combo có giá: 1.213.000
Nay chỉ còn: 710.000

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh lá: 20/ Bóng cao su xanh lá nhí: 20
- Bóng hồng pastel: 20/ Bóng hồng pastel nhí: 20
- Bóng đỏ pastel: 20
- Bóng cam thường: 20/ Bóng cam thường nhí: 20
- Bóng tím thường: 10/ Bóng tím nhí: 20
- Bóng vàng: 10/ Bóng vàng nhí: 20
- Bóng trái thơm to 60cm: 1
- Bóng hạc to 68cm: 1
- Bóng cây xanh to 68cm: 1
- Dây cờ Aloha: 1 bộ (Bộ như hình đã hết hàng, sẽ thay bằng bộ khác tương tự)
- Lá mềm xanh: 6 lá
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1/ Băng keo trong: 1
- Bóng khổng lồ xanh lá: 1/ Bóng khổng lồ 60cm đỏ: 1
Số bóng đủ kết 5-6m bóng như hình
- Ống bơm: 1
- Tua rua: 12 miếng (4 hồng đậm, 4 xanh lá, 4 vàng)
- Màn kim tuyến xanh lá: 2

 

Shop có bơm khí bay. Vui lòng nhắn tin để báo giá
Vì lý do an toàn, Shop chỉ bán khí helium, không bán khí khác

--------------

1) Cách bơm bóng chữ/ How to pump foil balloon: https://youtu.be/jJHiJPt4SQI
2) Cách dán line bóng/ how to hang balloon garland : https://youtu.be/32idvVInpvs
3) Cách kết line bóng/ balloon garland tutorial : https://youtu.be/V-UUrAKE9Ug

 

ENGLISH
Each set has packages ranging from basic to advanced. Read carefully to choose the right set you need.

OPTION 1: BASIC PACKAGE
Combo price: 665k
Now only: 399K

Includes:

 • Green latex balloons: 20/ Green latex mini balloons: 20
 • Pastel pink balloons: 20/ Pastel pink mini balloons: 20
 • Pastel red balloons: 20
 • Regular orange balloons: 20/ Mini orange balloons: 20
 • Regular purple balloons: 10/ Mini purple balloons: 20
 • Regular yellow balloons: 10/ Mini yellow balloons: 20
 • Small 38cm fruit balloon: 1
 • Small 38cm crane balloon: 1
 • Small 38cm green tree balloon: 1
 • Aloha flag: 1 set (The set shown in the picture is out of stock, it will be replaced with a similar set)
 • Soft green leaves: 6 leaves
 • Balloon string: 16m
 • Double-sided tape: 1/ Transparent tape: 1
  The number of balloons is enough to cover 5-6m as shown in the picture.

OPTION 2: INCLUDES OPTION 1 WITH PUMP HOSE
Combo price: 710K
Now only: 429K

Includes:

 • Green rubber balloons: 20 / Green rubber mini balloons: 20
 • Pastel pink balloons: 20 / Pastel pink mini balloons: 20
 • Pastel red balloons: 20
 • Standard orange balloons: 20 / Mini orange balloons: 20
 • Standard purple balloons: 10 / Mini purple balloons: 20
 • Yellow balloons: 10 / Mini yellow balloons: 20
 • Small scented fruit balloon 38cm: 1
 • Small swan balloon 38cm: 1
 • Small green tree balloon 38cm: 1
 • Aloha flag: 1 set (The set shown in the picture is out of stock, it will be replaced with a similar set)
 • Soft green leaves: 6 leaves
 • Balloon string: 16m
 • Double-sided tape: 1 / tape: 1
  Number of balloons enough to cover 5-6m as shown in the picture
 • Hand Pump: 1

 

OPTION 3: ADD GIANT BALLOON AND UPSIZED CHARACTER BALLOONS
Combo price: 968K
Now only: 580K

Includes:

 • Green rubber balloons: 20 / Green rubber mini balloons: 20
 • Pastel pink balloons: 20 / Pastel pink mini balloons: 20
 • Pastel red balloons: 20
 • Standard orange balloons: 20 / Mini orange balloons: 20
 • Standard purple balloons: 10 / Mini purple balloons: 20
 • Yellow balloons: 10 / Mini yellow balloons: 20
 • Large scented fruit balloon 60cm: 1
 • Large swan balloon 68cm: 1
 • Large green tree balloon 68cm: 1
 • Aloha flag string: 1 set (The set shown in the picture is out of stock, it will be replaced with a similar set)
 • Soft green leaves: 6 leaves
 • Balloon string: 16m
 • Double-sided tape: 1 / Tape: 1
 • Giant green balloon: 1 / Giant red 60cm balloon: 1
 • Tassels: 12 pieces (4 deep pink, 4 green, 4 yellow)
  Number of balloons enough to cover 5-6m as shown in the picture.

 

OPTION 4: ALL AS OPTION 3+ HANDPUMP
Combo price: 1.013.000
Now only: 610K

Includes:

 • Green rubber balloons: 20 / Green rubber mini balloons: 20
 • Pastel pink balloons: 20 / Pastel pink mini balloons: 20
 • Pastel red balloons: 20
 • Standard orange balloons: 20 / Mini orange balloons: 20
 • Standard purple balloons: 10 / Mini purple balloons: 20
 • Yellow balloons: 10 / Mini yellow balloons: 20
 • Large scented fruit balloon 60cm: 1
 • Large swan balloon 68cm: 1
 • Large green tree balloon 68cm: 1
 • Aloha flag string: 1 set (The set shown in the picture is out of stock, it will be replaced with a similar set)
 • Soft green leaves: 6 leaves
 • Balloon string: 16m
 • Double-sided tape: 1 / Tape: 1
 • Giant green balloon: 1 / Giant red 60cm balloon: 1
 • Tassels: 12 pieces (4 deep pink, 4 green, 4 yellow)
 • Handpump: 1
  Number of balloons enough to cover 5-6m as shown in the picture.

OPTION 5: ALL AS OPTION 4+ FOIL CURTAINS
Combo price: 1.213.000
Now only: 710K

Includes:

 • Green rubber balloons: 20 / Green rubber mini balloons: 20
 • Pastel pink balloons: 20 / Pastel pink mini balloons: 20
 • Pastel red balloons: 20
 • Standard orange balloons: 20 / Mini orange balloons: 20
 • Standard purple balloons: 10 / Mini purple balloons: 20
 • Yellow balloons: 10 / Mini yellow balloons: 20
 • Large scented fruit balloon 60cm: 1
 • Large swan balloon 68cm: 1
 • Large green tree balloon 68cm: 1
 • Aloha flag string: 1 set (The set shown in the picture is out of stock, it will be replaced with a similar set)
 • Soft green leaves: 6 leaves
 • Balloon string: 16m
 • Double-sided tape: 1 / Tape: 1
 • Giant green balloon: 1 / Giant red 60cm balloon: 1
 • Tassels: 12 pieces (4 deep pink, 4 green, 4 yellow)
 • Handpump: 1
 • Foil curtains: 2pcs
  Number of balloons enough to cover 5-6m as shown in the picture.

--------------

1) How to pump letter balloons/ How to pump foil balloon: https://youtu.be/jJHiJPt4SQI
2) How to line balloon/ how to hang balloon garland : https://youtu.be/32idvVInpvs
3) How to line up ball/ balloon garland tutorial : https://youtu.be/ V-UUrAKE9Ug

- Please note, this balloon set will need inflating with air and assembling so make sure to grab a balloon pump!
- We have service pump normal air and helium and deliver, pls contact 0777 590 600 if you need any assist. This service for customers in HCM city only
- All balloons color as photo (color may slightly different as real and photo)
- Changing color of balloon is available 


Chat FB or Zalo 0777 590 600 if you have any question

🎈 LƯU Ý :
-  Quý khách muốn đổi màu bóng inbox shop chat FB dặn riêng shop nhé, cảm ơn quý khách .
- Set bóng shop bán là chỉ là vỏ bóng chưa được bơm.
- Bơm thường dùng sau khi bơm bóng không bay lên được, chúng ta phải dùng bằng dính bóng chuyên dụng để trang trí bóng lên tường, hoặc dính bóng lên trần nhà.
- Khách ở Hồ Chí Minh có thể gọi/chat với Shop khi có yêu cầu bơm khí helium bay.

---------------
✔️SĐT+Zalo: 0777 590 600
✔️Địa chỉ : 385 Trần Hưng Đạo, p.Cầu Kho, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

#HawaiiBalloonAdventure #AlohaComboBalloons #IslandBallooning #HawaiiParadiseBalloons #TropicalBalloons #HawaiianBunting #IslandComboBalloons #BalloonsInParadise #Hawaiiphotoprops #Hawaiinecklace  #LuauBalloons #AlohaUpInTheAir

Party Vui sử dụng dịch vụ giao hàng của Grab và Ahamove, giúp quý khách có được món hàng sơm nhất trong ngày. Quý khách có thể thanh toán online hoặc nhận hàng rồi thanh toán.

Đang cập nhật...

Sản phẩm gợi ý