- 38%

Bộ Bóng Trang Trí Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6 Balloon Combo Happy Children's Day QTTN09

599,000₫ 965,000₫
- 38%
Tiêu đề:
  • Hotline: 0777 590 600
  • Email: quyen@partyinc.co
  • Facebook: Party Inc Party Vui
  • Địa chỉ 385 Trần Hưng Đạo, Quận 1
  • Thiết kế theo mẫu
  • Giao hàng tận nơi
  • Chính sách giá sỉ
  • Tư vấn nhiệt tình

Zalo+hotline/ whatsapp: 0777 590 600 

BỘ BÓNG TRANG TRÍ NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 HAPPY CHILDREN'S DAY QTTN09
ENGLISH BELOW


Mỗi bộ có các gói từ căn bản tới nâng cao. Đọc kỹ để lựa chọn đúng bộ bạn cần nhé

LỰA CHỌN 1: GÓI CƠ BẢN
Combo có giá: 965.000
Nay chỉ còn: 599.000
Bao gồm:
- Bóng cao su xanh ngọc 10": 30
- Bóng cao su hồng pastel 10": 20
- Bóng cao su hồng pastel nhí 5": 30
- Bóng tím thường 10": 20
- Bóng tím 5": 10
- Bóng vàng tươi 10": 20
- Bóng vàng tươi 5": 10
- Bóng xanh lá 10": 20
- Bóng xanh lá 5": 10
- Bóng vàng to 18": 1
- Bóng tím 18": 1
- Bóng ly kem như hình nhỏ 37cm: 3
- Bóng bánh donut 60cm: 1
- Bóng kẹo tròn 40cm: 3
- Bóng sao bạc 40cm: 1
- Dây cờ y hình: 1
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1
- Băng keo trong: 1

 

LỰA CHỌN 2: BAO GỒM LỰA CHỌN 1 KÈM ỐNG BƠM
Combo có giá: 740.000
Nay chỉ còn: 629.000
Bao gồm:
- Bóng cao su xanh ngọc 10": 30
- Bóng cao su hồng pastel 10": 20
- Bóng cao su hồng pastel nhí 5": 30
- Bóng tím thường 10": 20
- Bóng tím 5": 10
- Bóng vàng tươi 10": 20
- Bóng vàng tươi 5": 10
- Bóng xanh lá 10": 20
- Bóng xanh lá 5": 10
- Bóng vàng to 18": 1
- Bóng tím 18": 1
- Bóng ly kem như hình nhỏ 37cm: 3
- Bóng bánh donut 60cm: 1
- Bóng kẹo tròn 40cm: 3
- Bóng sao bạc 40cm: 1
- Dây cờ y hình: 1
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1
- Băng keo trong: 1
- Ống bơm: 1


LỰA CHỌN 3: NHƯ LỰA CHỌN 1 NHƯNG BÓNG HÌNH UP LÊN SIZE TO Y HÌNH
Combo có giá: 1.184.000
Nay chỉ còn: 799.000
Bao gồm:
- Bóng cao su xanh ngọc 10": 30
- Bóng cao su hồng pastel 10": 20
- Bóng cao su hồng pastel nhí 5": 30
- Bóng tím thường 10": 20
- Bóng tím 5": 10
- Bóng xanh lá 10": 20
- Bóng xanh lá 5": 10
- Bóng cao su vàng to 18": 1
- Bóng cao su tím 18": 1
- Bóng cao su xanh dương 18": 1
- Bóng ly kem 60cm: 3
- Bóng bánh donut 60cm: 1
- Bóng kẹo tròn 40cm: 5
- Bóng sao bạc 40cm: 1
- Dây cờ y hình: 1
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1
- Băng keo trong: 1

LỰA CHỌN 4: NHƯ LỰA CHỌN 3 + ỐNG BƠM
Combo có giá: 1.229.000
Nay chỉ còn: 829.000
Bao gồm:
- Bóng cao su xanh ngọc 10": 30
- Bóng cao su hồng pastel 10": 20
- Bóng cao su hồng pastel nhí 5": 30
- Bóng tím thường 10": 20
- Bóng tím 5": 10
- Bóng xanh lá 10": 20
- Bóng xanh lá 5": 10
- Bóng cao su vàng to 18": 1
- Bóng cao su tím 18": 1
- Bóng cao su xanh dương 18": 1

- Bóng ly kem 60cm: 3
- Bóng bánh donut 60cm: 1
- Bóng kẹo tròn 40cm: 5
- Bóng sao bạc 40cm: 1
- Dây cờ y hình: 1
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1
- Băng keo trong: 1
- Ống bơm: 1

LỰA CHỌN 5: NHƯ LỰA CHỌN 4 + MÀN KIM TUYẾN
Combo có giá: 1.429.000
Nay chỉ còn: 929.000
Bao gồm:
- Bóng cao su xanh ngọc 10": 30
- Bóng cao su hồng pastel 10": 20
- Bóng cao su hồng pastel nhí 5": 30
- Bóng tím thường 10": 20
- Bóng tím 5": 10
- Bóng xanh lá 10": 20
- Bóng xanh lá 5": 10
- Bóng cao su vàng to 18": 1
- Bóng cao su tím 18": 1
- Bóng cao su xanh dương 18": 1
- Bóng ly kem 60cm: 3

- Bóng bánh donut 60cm: 1
- Bóng kẹo tròn 40cm: 5
- Bóng sao bạc 40cm: 1
- Dây cờ y hình: 1
- Dây cước kết bóng: 16m
- Băng keo 2 mặt: 1
- Băng keo trong: 1
- Ống bơm: 1
- Màn kim tuyến xanh dương: 2 cái (tổng là 2m*2m2)

------------------------------------------


ENGLISH
DECORATIVE BALLOON COMBO INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY 1-6 HAPPY CHILDREN'S DAY QTTN09


Each set has packages ranging from basic to advanced. Read carefully to choose the right set you need.

 

OPTION 1 
Combo price: 965k
Now only: 599k
Include:

- Regular pearl latex balloon 10": 30
- Regular pastel pink latex balloon 10": 20
Small pastel pink latex balloon 5": 30
- Regular purple balloon 10": 20
- Small purple balloon 5": 10
- Regular bright yellow balloon 10": 20
- Small bright yellow balloon 5": 10
Regular green balloon 10": 20
Small green balloon 5": 10
- Large yellow balloon 18": 1
Large purple balloon 18": 1
- Small ice cream foil balloon as picture 37cm: 3
- Donut foil balloon 60cm: 1
- Candy foil balloon 40cm: 3
- Silver foil balloon 40cm: 1
- Bunting as picture: 1 set
- Netting string: 16m
- Double-sided tape: 1
- One-sided tape: 1

 

OPTION 2: INCLUDE OPTION 1 AND A HANDPUMP
Combo price: 740k
Now only: 629k
Include:
- Regular pearl latex balloon 10": 30
- Regular pastel pink latex balloon 10": 20
Small pastel pink latex balloon 5": 30
- Regular purple balloon 10": 20
- Small purple balloon 5": 10
- Regular bright yellow balloon 10": 20
- Small bright yellow balloon 5": 10
Regular green balloon 10": 20
Small green balloon 5": 10
- Large yellow balloon 18": 1
Large purple balloon 18": 1
- Small ice cream foil balloon as picture 37cm: 3
- Donut foil balloon 60cm: 1
- Candy foil balloon 40cm: 3
- Silver foil balloon 40cm: 1
- Bunting as picture: 1 set
- Netting string: 16m
- Double-sided tape: 1
- One-sided tape: 1
- Handpump: 1

 

OPTION 3: INCLUDE OPTION 1 AND UP SIZE BALLOON  AS PICTURED
Combo price: 1.184k
Now only: 799k
Include:
- Regular pearl latex balloon 10": 30
- Regular pastel pink latex balloon 10": 20
Small pastel pink latex balloon 5": 30
- Regular purple balloon 10": 20
- Small purple balloon 5": 10
- Regular bright yellow balloon 10": 20
- Small bright yellow balloon 5": 10
Regular green balloon 10": 20
Small green balloon 5": 10
- Large yellow latex balloon 18": 1
Large purple latex balloon 18": 1
Large blue latex balloon 18": 1
- Ice cream foil balloon 60cm: 3
- Donut foil balloon 60cm: 1
- Candy foil balloon 40cm: 5
- Silver foil balloon 40cm: 1
- Bunting as picture: 1 set
- Netting string: 16m
- Double-sided tape: 1
- One-sided tape: 1

 

OPTION 4: INCLUDE OPTION 3 AND A HANDPUMP
Combo price: 1.229k
Now only: 829k
Include:
- Regular pearl latex balloon 10": 30
- Regular pastel pink latex balloon 10": 20
Small pastel pink latex balloon 5": 30
- Regular purple balloon 10": 20
- Small purple balloon 5": 10
- Regular bright yellow balloon 10": 20
- Small bright yellow balloon 5": 10
Regular green balloon 10": 20
Small green balloon 5": 10
- Large yellow latex balloon 18": 1
Large purple latex balloon 18": 1
Large blue latex balloon 18": 1
- Ice cream foil balloon 60cm: 3

- Donut foil balloon 60cm: 1
- Candy foil balloon 40cm: 5
- Silver foil balloon 40cm: 1
- Bunting as picture: 1 set
- Netting string: 16m
- Double-sided tape: 1
- One-sided tape: 1
- Handpump: 1

 

OPTION 5: INCLUDE OPTION 4 AND 2 FOIL CURTAINS
Combo price: 1.429k
Now only: 929k
Include:
- Regular pearl latex balloon 10": 30
- Regular pastel pink latex balloon 10": 20
Small pastel pink latex balloon 5": 30
- Regular purple balloon 10": 20
- Small purple balloon 5": 10
- Regular bright yellow balloon 10": 20
- Small bright yellow balloon 5": 10
Regular green balloon 10": 20
Small green balloon 5": 10
- Large yellow latex balloon 18": 1
Large purple latex balloon 18": 1
Large blue latex balloon 18": 1
- Ice cream foil balloon 60cm: 3

- Donut foil balloon 60cm: 1
- Candy foil balloon 40cm: 5
- Silver foil balloon 40cm: 1
- Bunting as picture: 1 set
- Netting string: 16m
- Double-sided tape: 1
- One-sided tape: 1
- Handpump: 1
- Bue foil curtain: 2 (size 2m*2m2)

 

---------------------------------------------------------------------------------

1) How to pump foil balloons: https://youtu.be/jJHiJPt4SQI
2) How to hang balloon garland: https://youtu.be/32idvVInpvs
3) How to make a balloon garland: https://youtu.be/ V-UUrAKE9Ug

 

LƯU Ý :
- Quý khách muốn đổi màu bóng chat FB hoặc Zalo dặn riêng shop nhé, cảm ơn quý khách.
- Set bóng shop bán là chỉ là vỏ bóng chưa được bơm.
- Bơm thường dùng sau khi bơm bóng không bay lên được, chúng ta phải dùng bằng dính bóng chuyên dụng để trang trí bóng lên tường, hoặc dính bóng lên trần nhà.
- Khách ở Hồ Chí Minh có thể gọi/ chat với shop khi có yêu cầu bơm khí helium bay.

CAM KẾT TỪ PARTY VUI

- Sản phẩm được giao đúng theo lựa chọn và mô tả (hoặc nếu có thay đổi thì sẽ giao đúng như đã chat với khách ở kênh chat).
- Party Vui có chính sách đổi, trả sản phẩm miễn phí trong trường hợp giao sai sản phẩm, sai mẫu, không đúng mô tả, sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất hoặc trong quá trình vận chuyển (vui lòng quay video mở gói hàng, video thể hiện lỗi sản phẩm để được đổi trả).
- Sản phẩm luôn có sẵn, thời gian gửi hàng cho đơn vị vận chuyển nhanh chóng. 

COMMITMENT FROM PARTY VUI
- Party Vui has a policy of free exchange or return of products in case of wrong product delivery, wrong model, incorrect product description, defective product from the manufacturer or during delivery (when you open the package please record a video and show the defective product that need to be exchanged or returned).
- Products are always available, delivery time is optimized.

NOTE
- Please note, these balloons will need inflating with air and assembling so make sure to grab a
 balloon pump!
- We have normal air or helium pumping service and delivery service, please contact 0777 590 600 if you need any assistance. The service is available for customers in HCM city only.
- All balloon colors are the same as photos (colors maybe slightly different in reality).
- Changing color of balloon is available.

Inbox our Facebook page or Zalo 0777 590 600 if you have any question.

---------------
✔️SĐT+Zalo: 0777 590 600
✔️Địa chỉ: 385 Trần Hưng Đạo, p.Cầu Kho, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

Party Vui sử dụng dịch vụ giao hàng của Grab và Ahamove, giúp quý khách có được món hàng sơm nhất trong ngày. Quý khách có thể thanh toán online hoặc nhận hàng rồi thanh toán.

Đang cập nhật...

Sản phẩm gợi ý