- 40%

Bộ bóng trang trí tiệc 4 of July combo qkm21

126,000₫ 211,000₫
- 40%
Tiêu đề:
 • Hotline: 0777 590 600
 • Email: quyen@partyinc.co
 • Facebook: Party Inc Party Vui
 • Địa chỉ 385 Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Thiết kế theo mẫu
 • Giao hàng tận nơi
 • Chính sách giá sỉ
 • Tư vấn nhiệt tình

Zalo+hotline: 0777 590 600 

BỘ BÓNG TRANG TRÍ QUỐC KHÁNH MỸ
ENGLISH BELOW


Mỗi bộ có các gói từ căn bản tới nâng cao. Đọc kỹ để lựa chọn đúng bộ bạn cần nhé

LỰA CHỌN 1
Combo có giá: 211k
Nay chỉ còn: 126k

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh dương: 5/ Bóng cao su đỏ: 5/ Bóng cao su trắng: 5
- Bóng chrome bạc: 5
- Bóng cao su đỏ nhỏ: 10/ Bóng xanh dương đậm nhỏ: 10
- Bóng cao su trắng nhỏ: 10
- Bóng sao bạc to 40cm: 1/ Bóng tròn bạc 40cm: 1
- Bóng sao bạc nhí: 3/ Bóng sao bạc trung 20cm: 1
- Dây cước kết bóng: 6m
- Ruy băng xanh dương thường: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
(Số bóng cao su đủ kết 1m2 line bóng)

LỰA CHỌN 2: BAO GỒM LỰA CHỌN 1 KÈM ỐNG BƠM
Combo có giá: 256k
Nay chỉ còn: 156k

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh dương: 5/ Bóng cao su đỏ: 5/ Bóng cao su trắng: 5
- Bóng chrome bạc: 5
- Bóng cao su đỏ nhỏ: 10/ Bóng xanh dương đậm nhỏ: 10
- Bóng cao su trắng nhỏ: 10
- Bóng sao bạc to 40cm: 1/ Bóng tròn bạc 40cm: 1
- Bóng sao bạc nhí: 3/ Bóng sao bạc trung 20cm: 1
- Dây cước kết bóng: 6m
- Ruy băng xanh dương thường: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
- Ống bơm: 1
(Số bóng cao su đủ kết 1m2 line bóng)
 

LỰA CHỌN 3: NHƯ LỰA CHỌN 1 NHƯNG THÊM TUA RUA VÀ KHĂN TRẢI BÀN
Combo có giá: 400k
Nay chỉ còn: 265k

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh dương: 5/ Bóng cao su đỏ: 5/ Bóng cao su trắng: 5
- Bóng chrome bạc: 5
- Bóng cao su đỏ nhỏ: 10/ Bóng xanh dương đậm nhỏ: 10
- Bóng cao su trắng nhỏ: 10
- Bóng sao bạc to 40cm: 1/ Bóng tròn bạc 40cm: 1
- Bóng sao bạc nhí: 3/ Bóng sao bạc trung 20cm: 1
- Dây cước kết bóng: 6m
- Ruy băng xanh dương thường: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
- Tua rua như hình: 12 miếng (4 trắng, 4 đỏ, 4 xanh và 2m dây thừng)
- Khăn trải bàn trắng hoặc xanh dương: 1 (màu như hình đã hết nên sẽ đổi qua màu trơn
(Số bóng cao su đủ kết 1m2 line bóng)

LỰA CHỌN 4: NHƯ LỰA CHỌN 3 KÈM ỐNG BƠM
Combo có giá: 445K
Nay chỉ còn: 295k

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh dương: 5/ Bóng cao su đỏ: 5/ Bóng cao su trắng: 5
- Bóng chrome bạc: 5
- Bóng cao su đỏ nhỏ: 10/ Bóng xanh dương đậm nhỏ: 10
- Bóng cao su trắng nhỏ: 10
- Bóng sao bạc to 40cm: 1/ Bóng tròn bạc 40cm: 1
- Bóng sao bạc nhí: 3/ Bóng sao bạc trung 20cm: 1
- Dây cước kết bóng: 6m
- Ruy băng xanh dương thường: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
- Tua rua như hình: 12 miếng (4 trắng, 4 đỏ, 4 xanh và 2m dây thừng)
- Khăn trải bàn trắng hoặc xanh dương: 1 (màu như hình đã hết nên sẽ đổi qua màu trơn
(Số bóng cao su đủ kết 1m2 line bóng)
- Ống bơm: 1

LỰA CHỌN 5: BAO GỒM LỰA CHỌN 4 KÈM MÀN KIM TUYẾN LẤP LÁNH
Combo có giá: 645K
Nay chỉ còn: 395k

Bao gồm:
- Bóng cao su xanh dương: 5/ Bóng cao su đỏ: 5/ Bóng cao su trắng: 5
- Bóng chrome bạc: 5
- Bóng cao su đỏ nhỏ: 10/ Bóng xanh dương đậm nhỏ: 10
- Bóng cao su trắng nhỏ: 10
- Bóng sao bạc to 40cm: 1/ Bóng tròn bạc 40cm: 1
- Bóng sao bạc nhí: 3/ Bóng sao bạc trung 20cm: 1
- Dây cước kết bóng: 6m
- Ruy băng xanh dương thường: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
- Tua rua như hình: 12 miếng (4 trắng, 4 đỏ, 4 xanh và 2m dây thừng)
- Khăn trải bàn trắng hoặc xanh dương: 1 (màu như hình đã hết nên sẽ đổi qua màu trơn
(Số bóng cao su đủ kết 1m2 line bóng)
- Ống bơm: 1
- Màn kim tuyến màu xanh: 1/ Màu bạc: 1

Shop có bơm khí bay. Vui lòng nhắn tin để báo giá
Vì lý do an toàn, Shop chỉ bán khí helium, không bán khí khác

--------------

1) Cách bơm bóng chữ/ How to pump foil balloon: https://youtu.be/jJHiJPt4SQI
2) Cách dán line bóng/ how to hang balloon garland : https://youtu.be/32idvVInpvs
3) Cách kết line bóng/ balloon garland tutorial : https://youtu.be/V-UUrAKE9Ug

 

ENGLISH
Each set has packages ranging from basic to advanced. Read carefully to choose the right set you need.

OPTION 1

Combo price: 211k
Now only: 126k

Includes:

 • Blue latex balloons: 5 / Red latex balloons: 5 / White latex balloons: 5
 • Silver chrome balloons: 5
 • Small red latex balloons: 10 / Small dark blue latex balloons: 10
 • Small white latex balloons: 10
 • Large silver star balloon 40cm: 1 / Large silver round balloon 40cm: 1
 • Small silver star balloons: 3 / Medium silver star balloons 20cm: 1
 • Balloon tying ribbon: 6m
 • Regular blue ribbon: 3m
 • Double-sided tape: 1
  (The number of latex balloons is enough to create a 1m2 balloon arch)

OPTION 2: OPTION 1 + HANDPUMP

Combo price: 256k
Now only: 156k

Includes:

 • Blue latex balloons: 5 / Red latex balloons: 5 / White latex balloons: 5
 • Silver chrome balloons: 5
 • Small red latex balloons: 10 / Small dark blue latex balloons: 10
 • Small white latex balloons: 10
 • Large silver star balloon 40cm: 1 / Large silver round balloon 40cm: 1
 • Small silver star balloons: 3 / Medium silver star balloons 20cm: 1
 • Balloon tying ribbon: 6m
 • Regular blue ribbon: 3m
 • Double-sided tape: 1 (The number of latex balloons is enough to create a 1m2 balloon arch)
   

OPTION 3: ALL AS OPTION 1 BUT ADD TASSELS AND TABLE COVER
Combo price: 400k
Now only: 265k

Includes:

 • Blue latex balloons: 5 / Red latex balloons: 5 / White latex balloons: 5
 • Silver chrome balloons: 5
 • Small red latex balloons: 10 / Small dark blue latex balloons: 10
 • Small white latex balloons: 10
 • Large silver star balloon 40cm: 1 / Large silver round balloon 40cm: 1
 • Small silver star balloons: 3 / Medium silver star balloons 20cm: 1
 • String: 6m
 • Regular blue ribbon: 3m
 • Double-sided tape: 1
 • Tassel garlands as shown in the picture: 12 pieces (4 white, 4 red, 4 blue, and 2m of string)
 • White or blue tablecloth: 1 (the color in the picture is out of stock, will be replaced with a solid color) (The number of latex balloons is enough to create a 1m2 balloon arch)

OPTION 4: INCLUDES OPTION 3 AND HANDPUMP
Combo price: 445k
Now only: 295k

Includes:

 • Blue latex balloons: 5 / Red latex balloons: 5 / White latex balloons: 5
 • Silver chrome balloons: 5
 • Small red latex balloons: 10 / Small dark blue latex balloons: 10
 • Small white latex balloons: 10
 • Large silver star balloon 40cm: 1 / Large silver round balloon 40cm: 1
 • Small silver star balloons: 3 / Medium silver star balloons 20cm: 1
 • String: 6m
 • Regular blue ribbon: 3m
 • Double-sided tape: 1
 • Tassel garlands as shown in the picture: 12 pieces (4 white, 4 red, 4 blue, and 2m of string)
 • White or blue tablecloth: 1 (the color in the picture is out of stock, will be replaced with a solid color) (The number of latex balloons is enough to create a 1m2 balloon arch)

OPTION 5: INCLUDES OPTION 4 AND FOIL CURTAINS
Combo price: 645K
Now only: 395k

Includes:

 • Blue latex balloons: 5 / Red latex balloons: 5 / White latex balloons: 5
 • Silver chrome balloons: 5
 • Small red latex balloons: 10 / Small dark blue latex balloons: 10
 • Small white latex balloons: 10
 • Large silver star balloon 40cm: 1 / Large silver round balloon 40cm: 1
 • Small silver star balloons: 3 / Medium silver star balloons 20cm: 1
 • Balloon tying ribbon: 6m
 • Regular blue ribbon: 3m
 • Double-sided tape: 1
 • Tassel garlands as shown in the picture: 12 pieces (4 white, 4 red, 4 blue, and 2m of string)
 • White or blue tablecloth: 1 (the color in the picture is out of stock, will be replaced with a solid color) (The number of latex balloons is enough to create a 1m2 balloon arch)
 • Balloon pump: 1
 • Sparkling tinsel curtain: 1 (Blue color: 1 / Silver color: 1)

--------------

1) How to pump letter balloons/ How to pump foil balloon: https://youtu.be/jJHiJPt4SQI
2) How to line balloon/ how to hang balloon garland : https://youtu.be/32idvVInpvs
3) How to line up ball/ balloon garland tutorial : https://youtu.be/ V-UUrAKE9Ug

- Please note, this balloon set will need inflating with air and assembling so make sure to grab a balloon pump!
- We have service pump normal air and helium and deliver, pls contact 0777 590 600 if you need any assist. This service for customers in HCM city only
- All balloons color as photo (color may slightly different as real and photo)
- Changing color of balloon is available 


Chat FB or Zalo 0777 590 600 if you have any question

🎈 LƯU Ý :
-  Quý khách muốn đổi màu bóng inbox shop chat FB dặn riêng shop nhé, cảm ơn quý khách .
- Set bóng shop bán là chỉ là vỏ bóng chưa được bơm.
- Bơm thường dùng sau khi bơm bóng không bay lên được, chúng ta phải dùng bằng dính bóng chuyên dụng để trang trí bóng lên tường, hoặc dính bóng lên trần nhà.
- Khách ở Hồ Chí Minh có thể gọi/chat với Shop khi có yêu cầu bơm khí helium bay.

---------------
✔️SĐT+Zalo: 0777 590 600
✔️Địa chỉ : 385 Trần Hưng Đạo, p.Cầu Kho, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

#4ofjuly #quockhanhmy #americaIndependenceDay #happygeorgeday #trangtrisinhnhat #americanbunting #photoprops #4ofjulyballoon #trangtrisinhnhattainha #bongbongchu #bongbaysinhnhat #phukientrangtrisinhnhatgiare #shopphukientrangtri #phukientrangtrigiare #shopphukien #trangtritiec9i

Party Vui sử dụng dịch vụ giao hàng của Grab và Ahamove, giúp quý khách có được món hàng sơm nhất trong ngày. Quý khách có thể thanh toán online hoặc nhận hàng rồi thanh toán.

Đang cập nhật...

Sản phẩm gợi ý