- 24%

Bộ Dây Cờ Trang Trí Tiệc Oktoberfest - Oktoberfest Bunting Combo OTBF01

168,000₫ 220,000₫
- 24%
Tiêu đề:
  • Hotline: 0777 590 600
  • Email: quyen@partyinc.co
  • Facebook: Party Inc Party Vui
  • Địa chỉ 385 Trần Hưng Đạo, Quận 1
  • Thiết kế theo mẫu
  • Giao hàng tận nơi
  • Chính sách giá sỉ
  • Tư vấn nhiệt tình

Zalo + Hotline/ whatsapp: 0777 590 600 

BỘ DÂY CỜ TRANG TRÍ TIỆC OKTOBERFEST - OKTOBERFEST BUNTING COMBO OTBF01 
ENGLISH BELOW

LỰA CHỌN 1 
Bộ dây cờ có giá: 220k
Giảm còn: 168k

Bao gồm:
- Dây cờ: 1 bộ gồm 20 lá cờ (Dài khoảng 4m)
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.


LỰA CHỌN 2 
Bộ dây cờ có giá: 110k
Giảm còn: 89k

Bao gồm:
- Dây cờ: 1 bộ gồm 10 lá cờ (Dài khoảng 2m)
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 3  
Bộ dây cờ có giá: 340k
Giảm còn: 275k

Bao gồm:
- Bộ dây cờ PROST như hình: 1
- Bộ dây cờ OKTOBERFEST như hình: 1 
- Bộ dây cờ như hình: 2
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.
 

LỰA CHỌN 4 
Bộ dây cờ có giá: 200k
Giảm còn: 181k

Bao gồm:
- Dây cờ: 1 bộ gồm 19 lá cờ (Dài khoảng 4m)
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 5
Bộ dây cờ có giá: 190k
Giảm còn: 160k

Bao gồm:
- Bộ dây cờ tam giác như hình: 1
- Bộ dây cờ OKTOBERFEST như hình: 1 
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 6 
Bộ dây cờ có giá: 200k
Giảm còn: 155k

Bao gồm:
- Bộ dây cờ PROST như hình: 1
- Bộ dây cờ OKTOBERFEST như hình: 1 
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 7
Bộ dây cờ có giá: 160k
Giảm còn: 125k

Bao gồm:
- Bộ dây cờ HPBD như hình: 1 
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 8
Bộ dây cờ có giá: 310k
Giảm còn: 265k

Bao gồm:
- Bộ dây cờ PROST như hình: 1
- Bộ dây cờ OKTOBERFEST như hình: 1 
- Bộ dây cờ như hình: 1 
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 9 
Bộ dây cờ có giá: 200k
Giảm còn: 175k

Bao gồm:
- Combo bộ dây cờ như hình: 1 
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 10
Bộ dây cờ có giá: 240k
Giảm còn: 195k

Bao gồm:
- Bộ dây cờ PROST như hình: 1
- Bộ dây cờ BEER như hình: 1 
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 11
Bộ dây cờ có giá: 120k
Giảm còn: 90k

Bao gồm:
- Bộ dây cờ BEER như hình: 1
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 12
Bộ dây cờ có giá: 150k
Giảm còn: 129k

Bao gồm:
- Combo dây cờ PROST như hình: 1
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 13
Bộ dây cờ có giá: 80k
Giảm còn: 65k

Bao gồm:
- Bộ dây cờ PROST như hình: 1
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 14
Bộ dây cờ có giá: 190k
Giảm còn: 155k

Bao gồm:
- Bộ dây cờ như hình: 1
- Băng keo 2 mặt: 1
Size: 16.2*11.2cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm set dây cờ, không bao gồm các phụ kiện khác.

--------------
ENGLISH
OKTOBERFEST BUNTING COMBO OTBF01 

 

OPTION 1 
Combo price: 220k
Now only: 168k

Including:
- Bunting: 1 set of 20 flags (Approximately 4m long)
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 2 
Combo price: 110k
Now only: 89k

Including:
- Bunting: 1 set of 10 flags (Approximately 2m long)
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 3
Combo price: 340k
Now only: 275k

Including:
- PROST bunting as photo: 1
- OKTOBERFEST bunting as photo: 1
- Bunting combo as photo: 2
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 4
Combo price: 200k
Now only: 181k

Including:
- Bunting: 1 set of 19 flags (Approximately 4m long)
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 5
Combo price: 190k
Now only: 160k

Including:
- Triangle bunting as photo: 1
- OKTOBERFEST bunting as photo: 1 
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 6
Combo price: 200k
Now only: 155k

Including:
- PROST bunting as photo: 1
- OKTOBERFEST bunting as photo: 1
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 7
Combo price: 160k
Now only: 125k

Including:
- HPBD bunting as photo: 1
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 8
Combo price: 310k
Now only: 265k

Including:
- PROST bunting as photo: 1
- OKTOBERFEST bunting as photo: 1
- Bunting combo as photo: 2
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 9
Combo price: 200k
Now only: 175k

Including:
- Bunting combo as photo: 1
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 10
Combo price: 240k
Now only: 195k

Including:
- OKTOBERFEST bunting as photo: 1
- BEER bunting as photo: 1
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 11
Combo price: 120k
Now only: 90k

Including:
- BEER bunting as photo: 1
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 12
Combo price: 150k
Now only: 129k

Including:
- Bunting combo as photo: 1
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 13
Combo price: 80k
Now only: 65k

Including:
- PROST bunting as photo: 1
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

 

OPTION 14
Combo price: 190k
Now only: 155k

Including:
- Bunting as photo: 1
- Double-sided tape: 1
Size: 16.2*11.2cm 
Material: Couche paper
Price includes flag set only, other accessories not included.

---------------

CAM KẾT TỪ PARTY VUI

- Sản phẩm được giao đúng theo lựa chọn và mô tả (hoặc nếu có thay đổi thì sẽ giao đúng như đã chat với khách ở kênh chat).
- Party Vui có chính sách đổi, trả sản phẩm miễn phí trong trường hợp giao sai sản phẩm, sai mẫu, không đúng mô tả, sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất hoặc trong quá trình vận chuyển (vui lòng quay video mở gói hàng, video thể hiện lỗi sản phẩm để được đổi trả).
- Sản phẩm luôn có sẵn, thời gian gửi hàng cho đơn vị vận chuyển nhanh chóng.
 

COMMITMENT FROM PARTY VUI
- Party Vui has a policy of free exchange or return of products in case of wrong product delivery, wrong model, incorrect product description, defective product from the manufacturer or during delivery (when you open the package please record a video and show the defective product that need to be exchanged or returned).
- Products are always available, delivery time is optimized.

Inbox our Facebook page or Zalo 0777 590 600 if you have any question.

---------------
✔️SĐT+Zalo: 0777 590 600
✔️Địa chỉ: 385 Trần Hưng Đạo, p.Cầu Kho, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

#bunting #oktoberfest #festival #dayco #oktoberfestfestival #daycooktoberfest #balloonshop #heliumshop #heliumballoon 

Party Vui sử dụng dịch vụ giao hàng của Grab và Ahamove, giúp quý khách có được món hàng sơm nhất trong ngày. Quý khách có thể thanh toán online hoặc nhận hàng rồi thanh toán.

Đang cập nhật...

Sản phẩm gợi ý