- 14%

Bộ Phụ Kiện Chụp Hình Oktoberfest - Oktoberfest Photo Props OTBF02

62,000₫ 72,000₫
- 14%
Tiêu đề:
  • Hotline: 0777 590 600
  • Email: quyen@partyinc.co
  • Facebook: Party Inc Party Vui
  • Địa chỉ 385 Trần Hưng Đạo, Quận 1
  • Thiết kế theo mẫu
  • Giao hàng tận nơi
  • Chính sách giá sỉ
  • Tư vấn nhiệt tình

Zalo + Hotline/ whatsapp: 0777 590 600 

BỘ PHỤ KIỆN CHỤP HÌNH OKTOBERFEST - OKTOBERFEST PHOTO PROPS OTBF02
ENGLISH BELOW

LỰA CHỌN 1 
Bộ phụ kiện có giá: 72k
Giảm còn: 62k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 3 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 20-30cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 2
Bộ phụ kiện có giá: 195k
Giảm còn: 165k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 8 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 20-30cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 3
Bộ phụ kiện có giá: 80k
Giảm còn: 70k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 3 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 20-25cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 4
Bộ phụ kiện có giá: 240k
Giảm còn: 198k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 9 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 20-30cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 5
Bộ phụ kiện có giá: 220k
Giảm còn: 190k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 9 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 20-30cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 6
Bộ phụ kiện có giá: 200k
Giảm còn: 170k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 8 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 7
Bộ phụ kiện có giá: 155k
Giảm còn: 125k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 7 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-30cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 8
Bộ phụ kiện có giá: 260k
Giảm còn: 220k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 12 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 20-30cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 9
Bộ phụ kiện có giá: 90k
Giảm còn: 75k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 5 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 10
Bộ phụ kiện có giá: 105k
Giảm còn: 89k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 6 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 11
Bộ phụ kiện có giá: 95k
Giảm còn: 79k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 5 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 12
Bộ phụ kiện có giá: 73k
Giảm còn: 59k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 4 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 13
Bộ phụ kiện có giá: 130k
Giảm còn: 105k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 8 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 14
Bộ phụ kiện có giá: 250k
Giảm còn: 228k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 14 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 15
Bộ phụ kiện có giá: 200k
Giảm còn: 179k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 10 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 16
Bộ phụ kiện có giá: 175k
Giảm còn: 155k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 10 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

 

LỰA CHỌN 17
Bộ phụ kiện có giá: 120k
Giảm còn: 99k

Bao gồm:
- Bộ phụ kiện chụp hình: 1 (Gồm 6 phụ kiện như hình)
Kích thước mỗi phụ kiện: 15-20cm
Chất liệu: Giấy cứng
Giá chỉ bao gồm phụ kiện chụp hình, không bao gồm các phụ kiện khác.

--------------
ENGLISH
OKTOBERFEST PHOTO PROPS OTBF02

 

OPTION 1 
Combo price: 72k
Now only: 62k

Including:
- Photo props combo: 1 (3 items as photo)
Size each item: 20-30cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 2
Combo price: 195k
Now only: 165k

Including:
- Photo props combo: 1 (8 items as photo)
Size each item: 20-30cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 3 
Combo price: 72k
Now only: 62k

Including:
- Photo props combo: 1 (3 items as photo)
Size each item: 20-25cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 4
Combo price: 240k
Now only: 198k

Including:
- Photo props combo: 1 (9 items as photo)
Size each item: 20-30cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 5
Combo price: 220k
Now only: 190k

Including:
- Photo props combo: 1 (9 items as photo)
Size each item: 20-30cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 6 
Combo price: 200k
Now only: 170k

Including:
- Photo props combo: 1 (8 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 7 
Combo price: 155k
Now only: 125k

Including:
- Photo props combo: 1 (7 items as photo)
Size each item: 15-30cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 8
Combo price: 260k
Now only: 220k

Including:
- Photo props combo: 1 (12 items as photo)
Size each item: 20-30cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 9
Combo price: 90k
Now only: 75k

Including:
- Photo props combo: 1 (5 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 10
Combo price: 105k
Now only: 89k

Including:
- Photo props combo: 1 (6 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 11
Combo price: 95k
Now only: 79k

Including:
- Photo props combo: 1 (5 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 12
Combo price: 73k
Now only: 59k

Including:
- Photo props combo: 1 (4 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 13
Combo price: 130k
Now only: 105k

Including:
- Photo props combo: 1 (8 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 14
Combo price: 250k
Now only: 228k

Including:
- Photo props combo: 1 (14 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 15
Combo price: 200k
Now only: 179k

Including:
- Photo props combo: 1 (10 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 16
Combo price: 175k
Now only: 155k

Including:
- Photo props combo: 1 (10 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

 

OPTION 17
Combo price: 120k
Now only: 99k

Including:
- Photo props combo: 1 (6 items as photo)
Size each item: 15-20cm
Material: Couche paper
Price includes only photo props, other accessories not included.

---------------

CAM KẾT TỪ PARTY VUI

- Sản phẩm được giao đúng theo lựa chọn và mô tả (hoặc nếu có thay đổi thì sẽ giao đúng như đã chat với khách ở kênh chat).
- Party Vui có chính sách đổi, trả sản phẩm miễn phí trong trường hợp giao sai sản phẩm, sai mẫu, không đúng mô tả, sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất hoặc trong quá trình vận chuyển (vui lòng quay video mở gói hàng, video thể hiện lỗi sản phẩm để được đổi trả).
- Sản phẩm luôn có sẵn, thời gian gửi hàng cho đơn vị vận chuyển nhanh chóng. 

COMMITMENT FROM PARTY VUI
- Party Vui has a policy of free exchange or return of products in case of wrong product delivery, wrong model, incorrect product description, defective product from the manufacturer or during delivery (when you open the package please record a video and show the defective product that need to be exchanged or returned).
- Products are always available, delivery time is optimized.

Inbox our Facebook page or Zalo 0777 590 600 if you have any question.

---------------
✔️SĐT+Zalo: 0777 590 600
✔️Địa chỉ: 385 Trần Hưng Đạo, p.Cầu Kho, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

#bunting #oktoberfest #photoprops #phukienchuphinh #oktoberfestfestival #balloonshop #heliumshop #heliumballoon 

Party Vui sử dụng dịch vụ giao hàng của Grab và Ahamove, giúp quý khách có được món hàng sơm nhất trong ngày. Quý khách có thể thanh toán online hoặc nhận hàng rồi thanh toán.

Đang cập nhật...

Sản phẩm gợi ý