- 15%

Tua rua trang trí tiệc nhiều mẫu nhiều màu - Tassels Tnoi73

127,000₫ 150,000₫
- 15%
Tiêu đề:
  • Hotline: 0777 590 600
  • Email: quyen@partyinc.co
  • Facebook: Party Inc Party Vui
  • Địa chỉ 385 Trần Hưng Đạo, Quận 1
  • Thiết kế theo mẫu
  • Giao hàng tận nơi
  • Chính sách giá sỉ
  • Tư vấn nhiệt tình

Hotline+zalo: 0777 590 600
ENGLISH BELOW

TUA RUA TRANG TRÍ - TASSELS

LỰA CHỌN 1
Giá: 150.000
Gỉam còn: 127.000
Bao gồm:
- 12 miếng tua rua (2 xanh navy đậm, 2 xanh dương nhạt, 1 hồng đâm, 1 hồng nhạt, 1 vàng, 1 cam, 1 xanh lá, 1 tím, 1 đỏ, 2 vàng)
- Dây thừng: 2m5
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác


LỰA CHỌN 2
Giá: 180.000
Gỉam còn: 153.000
Bao gồm:
- 16 miếng tua rua (4 hồng nhạt, 4 xanh mint, 4 vàng đồng, 4 xanh lá)
- Dây thừng: 2m5
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác


LỰA CHỌN 3
Giá: 145k
Gỉam còn: 119k
Bao gồm:
- 12 miếng tua rua (4 hồng đậm, 4 xanh lá nhạt, 4 xanh lá đậm)
- Dây thừng: 2m5
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 4
Giá: 170.000
Gỉam còn: 144.000
Bao gồm:
- 15 miếng tua rua (5 hồng nhạt, 5 trắng, 5 vàng đồng)
- Dây thừng: 2m5
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 5
Giá: 140.000
Gỉam còn: 119.000
Bao gồm:
- 12 miếng tua rua (3 vàng đồng, 3 hồng đậm, 3 hồng nhạt, 3 trắng)
- Dây thừng: 2m5
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 6
Giá: 120.000
Gỉam còn: 99.000
Bao gồm:
- 10 miếng tua rua (2 hồng đậm, 2 hồng nhạt, 2 xanh ngọc, 1 xanh dương, 1 xanh mint, 2 vàng đồng)
- Dây thừng: 2m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác


LỰA CHỌN 7
Giá: 155.000
Gỉam còn: 129.000
Bao gồm:
- 12 miếng tua rua màu rosegold
- Dây thừng: 2m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 8
Giá: 120.000
Gỉam còn: 99.000
Bao gồm:
- 10 miếng tua rua (5 xanh dương đậm, 5 xanh dương nhạt)
- Dây thừng: 2m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 9
Giá: 180.000
Gỉam còn: 149.000
Bao gồm:
- 15 miếng tua rua (5 xanh lá đậm, 5 xanh lá nhạt, 5 trắng)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác


LỰA CHỌN 10
Giá: 230.000
Gỉam còn: 189.000
Bao gồm:
- 20 miếng tua rua (5 hồng nhạt, 5 hồng đậm, 5 trắng, 5 vàng đồng)
- Dây thừng: 4m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m5
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 11
Giá: 160.000
Gỉam còn: 136.000
Bao gồm:
- 14 miếng tua rua (2 tím nhạt, 2 xanh mint, 2 xanh dương, 2 hồng nhạt, 2 vàng, 2 cam, 2 hồng đậm)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 12
Giá: 210.000
Gỉam còn: 178.000
Bao gồm:
- 18 miếng tua rua (6 tím đậm, 6 tím nhạt, 6 vàng đồng)
- Dây thừng: 4m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m5
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 13
Giá: 170.000
Gỉam còn: 143.000
Bao gồm:
- 14 miếng tua rua (2 trắng, 2 tím nhạt, 2 xanh mint, 2 vàng đồng, 2 hồng nhạt, 2 vàng nhạt, 2 xanh lá mạ nhạt)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 14
Giá: 120.000
Gỉam còn: 99.000
Bao gồm:
- 10 miếng tua rua (2 xanh lá đậm, 2 xanh lá nhạt, 2 hồng đậm, 2 cam, 2 vàng)
- Dây thừng: 2m5
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 15
Giá: 180.000
Gỉam còn: 153.000
Bao gồm:
- 15 miếng tua rua (5 hồng pastel, 5 trắng, 5 rosegold)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 16
Giá: 230.000
Gỉam còn: 189.000
Bao gồm:
- 20 miếng tua rua (5 trắng, 5 bạc, 5 vàng, 5 đen)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 2m2 - 2m5
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 17
Giá: 110.000
Gỉam còn: 102.000
Bao gồm:
- 10 miếng tua rua bạc
- Dây thừng: 2m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.2-1m5
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 18
Giá: 180.000
Gỉam còn: 153.000
Bao gồm:
- 16 miếng tua rua (4 vàng đồng, 4 xanh mint hoặc xanh ngọc, 4 hồng đậm, 4 hồng nhạt)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 19
Giá: 180.000
Gỉam còn: 153.000
Bao gồm:
- 16 miếng tua rua (3 trắng, 3 xanh mint, 3 vàng đồng, 2 đỏ, 2 vàng tươi, 3 cam)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 20
Giá: 120k
Gỉam còn: 105k
Bao gồm:
- 10 miếng tua rua (2 xanh navy đậm, 3 xám bạc thường, 3 cam nhạt, 2 vàng đồng)
- Dây thừng: 2m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1m2-1m5m
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 21
Giá: 90.000
Gỉam còn: 78.000
Bao gồm:
- 8 miếng tua rua (4 vàng nhạt, 4 xanh mint)
- Dây thừng: 2m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1m-1m2)
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 22
Giá: 140.000
Gỉam còn: 115.000
Bao gồm:
- 12 miếng tua rua (2 bạc, 2 xanh dương nhạt, 2 cam nhạt, 2 hồng nhạt, 2 vàng đồng, 2 xanh mint)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác


LỰA CHỌN 23
Giá: 180.000
Gỉam còn: 153.000
Bao gồm:
- 16 miếng tua rua (2 hồng đậm, 2 tím, 2 cam nhạt, 2 cam đậm, 2 vàng tươi, 2 xanh lá, 2 xanh dương nhạt, 2 xanh mint)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 24
Giá: 180.000
Gỉam còn: 153.000
Bao gồm:
- 16 miếng tua rua (4 hồng nhạt, 4 tím, 4 xanh mint, 4 vàng đồng)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác


LỰA CHỌN 25
Giá: 180.000
Gỉam còn: 153.000
Bao gồm:
- 16 miếng tua rua (4 hồng đậm, 5 hồng nhạt, 4 vàng đồng, 3 cam nhạt)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 26
Giá: 120.000
Gỉam còn: 105.000
Bao gồm:
- 10 miếng tua rua (2 xanh dương nhạt, 2 xanh mint, 2 vàng nhạt, 2 cam nhạt, 1 hồng nhạt, 1 tím)
- Dây thừng: 2m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.2m-1.5m
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 27
Giá: 180.000
Gỉam còn: 153.000
Bao gồm:
- 16 miếng tua rua (4 vàng đồng, 2 xanh mint, 4 tím, 4 hồng nhạt, 2 hồng đậm)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

LỰA CHỌN 28
Giá: 140.000
Gỉam còn: 118.000
Bao gồm:
- 12 miếng tua rua (3 cam nhạt, 3 hồng nhạt, 2 vàng đồng, 2 xanh mint, 2 hồng đậm)
- Dây thừng: 3m
- Băng keo 2 mặt: 1
Dài tầm 1.5m-2m2
Note: Giá cho tua rua, chưa bao gồm các hàng trang trí khác

ENGLISH

OPTION 1
Price: 150K
Now only: 127.000
Include: 
- Tassels: 12pcs as photo
- Ribbon
- Tape: 1
Length: 150cm - 250cm

OPTION 2
Price: 182K
Now only: 153K
Include: 
- Tassels: 16pcs as photo
- Ribbon
- Tape: 1
Length: 150cm - 250cm

--------------------------------------
✔️SĐT+Zalo: 0777 590 600
✔️Địa chỉ : 385 Trần Hưng Đạo, p.Cầu Kho, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

#tassels #tassels #tasselsearrings #tasselshoes #tasselscarf #tasselsforjewelry #tasselsfordays #tasselsforcrafts #tasselsupplies #tasselsbyposhpieces #tasselsjewelry #tasselsloaffers #tasselsmnl #tasselsoul #tasselsquare #tasselstatementnecklace #tasselsuae #TasselShort #tasselshop #tasselsandtrends #tasselshair #tasselsbag #tasselsballoons #tasselsbyella #tasselsforbags #tuarua #tuaruagiay #tuaruanhieumau #tuaruatrangtri

Party Vui sử dụng dịch vụ giao hàng của Grab và Ahamove, giúp quý khách có được món hàng sơm nhất trong ngày. Quý khách có thể thanh toán online hoặc nhận hàng rồi thanh toán.

Đang cập nhật...

Sản phẩm gợi ý